CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Cáo Phó - Thân sinh Ông Nguyễn Văn Quang P.Tổng Giám Đốc TIENLEN GROUP
CÁO PHÓ
 
Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin 
Thân sinh Ông Nguyễn Văn Quang – P.Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên 
Cụ Bà Trần Thị Tý  Sinh Năm : 1932  tại Hà Nam Ninh
Đã Từ Trần lúc 21 giờ, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2016
Hưởng thọ : 85 tuổi

Sau đây là chương trình lễ viếng :
Lễ Nhập Quan : 09 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2016
Lễ Thành Phục09 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016
Lễ Động Quan : 15 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2016
Sau đó Linh Cửu sẽ được Di Quan đến : Đài Hỏa Táng nghĩa trang nhân dân , Tp Biên Hòa
 Ban Tang Lễ
Chia sẻ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
Đăng ký nhận tin